OSOBNÍ ÚDAJE

Medovinka, s.r.o., IČ:27536114, se sídlem Vrcha 401, 537 01 Chrudim (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) následující osobní údaje:

▪  jméno, příjmení
▪  e-mailovou adresu
▪  telefonní číslo
▪  adresu/sídlo

Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce. 

Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:

▪  poskytovatel služby UPgates, společnost EVici webdesign s.r.o.

Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese lucie@medovy.shop.

COOKIES

Provozovatel webových stránek medovy.shop užívá na těchto webových stránkách soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

▪  měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
▪  zajištění základní funkčnosti webových stránek.

Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považován za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, která je dostupná v dolní části webových stránek. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek. 

Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.  

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

▪  poskytovatelem služeb Google Analytics, Google Ads a Google Search Console, společností Google Inc.;
▪  poskytovatelem služby Sklik, společností Seznam.cz, a.s.


VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vezměte prosím na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

▪  zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
▪  vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
▪  požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
▪  vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
▪  požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
▪  na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
▪  požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
▪  na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
▪  podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Med

Med z českých luk a lesů. Různé druhy medu z včelařství Marcela Gregora.

Medovina

Tradiční česká medovina. Jemná a sladká, čistá i s příchutěmi.

Včelí produkty

Propolisové tinktury a včelařovy masti proti zánětům, plísním apod.

Medomelády a medové pomazánky

Obohaťte svůj jídelníček nejen při snídani. Medové výrobky k namazání na pečivo, k dochucení jogurtu nebo třeba na zdobení palačinek.